Försäljning och tider

 

Försäljningen av Ursviks Torn startar våren 2018 och sköts av Svensk Nyproduktion.
Vi planerar för en byggstart vintern 2018 och vi räknar med en inflyttning mars 2021.
Inredningsval bestäms vid ett personligt möte med en inredningsansvarig från Hökerum Bygg. Redan nu finns en broschyr med inredningsval klar.
Senast tre månader innan inflyttning får du en exakt inflyttningsdag.
I samband med att du skriver ett bindande förhandsavtal på en bestämd lägenhet, betalas ett förskott på 50 000 kr för 1-2 rok, 75 000 kr för 3 rok och 100 000 kr för 4 rok.
Sex månader innan inflyttning betalas resterande förskott upp till tio procent av köpesumman. Från den summan dras den avgift som redan har betalats in. Strax innan inflyttning skrivs ett upplåtelseavtal. När
detta görs finns en ekonomisk plan som grund för avtalet, vilket garanterar köparen att insatsen inte förändras samt att lägenheten utformas på angivet sätt.
Om du är intresserad av en garageplats är det bra att anmäla detta till Svensk Nyproduktion i ett tidigt skede. Avtal gällande garageplatser skrivs separat.

 
wec360_vardagsrum_Webb.jpg